Makarska (15 000 stan.) leži u podnožju Biokova, u prirodnoj luci koju s jugoistoka zatvara rt Osejava, a sa sjeverozapada poluotok sv. Petar. Makarska je gospodarsko, kulturno i turističko središte Makarskog primorja. U luci je smješteno trajektno pristanište za Sumartin na otoku Braču. Makarska se sastoji od stare jezgre mediteranskog tipa i novijeg dijela s hotelima, restauracijama, trgovinama itd. Ima prekrasnu 1500 m dugu plažu u borovoj šumi i mnoge pješčane uvale.

Makarska je nastala od Makra, naselja podno Biokova koje se kao Muccurum spominje 4. svibnja 533.g. u spisima crkvenog sabora u staroj Saloni. Tek početkom 16. st. u turskim, hrvatskim i latinskim izvorima nalazimo naziv Makarska.

Na velikom strmom gradskom trgu nazvanom u čast pjesnika Andrije Kačića Miošića uzdiže se njegov spomenik (1889., rad Ivana Rendića) i crkva sv. Marka iz 17. st., u kojoj se čuvaju vrijedne kiparske i slikarske umjetnine te djela primijenjene umjetnosti. Najljepši oltar u crkvi djelo je mletačkog kipara Petra Onigha. Ispred crkve je barokna česma iz 18. st. Na poluotoku sv. Petar nalazi se istoimena crkva iz 9. st., srušena u potresu 1962., a obnovljena 1992. g. U franjevačkom samostanu sv. Marije iz 16. st. smještena je veoma bogata knjižnica, Malakološki muzej s jednom od najbogatijih zbirki školjaka na svijetu i zbirka baroknog crkvenog slikarstva. Na obali je kasnobarokna crkva sv. Filipa Nerija i Gradski muzej. Spomenik u obliku vitke piramide, podignut 1808.g. u čast francuskog maršala Marmonta nalazi se na ulazu u grad.

Nedaleko od Makarske je Vepric svetište Gospe Lurdske. Zbog svoje prirodne ljepote i posvećenog ugođaja nadaleko je poznato mjesto hodočašća.

Kao zaštitinici Makarske u podnožju Biokova smjestila su se sela Veliko Brdo, Puharići, Makar i Kotišina, u kojoj se nalazi Biokovski botanički vrt. Ta su mjesta sačuvala ljepotu izvornoga pučkog graditeljstva, pa su danas privlačna izletišta.

designed by jaja