KRETANJE STANOVNIŠTVA


U prvih sto godina od naseljenja, na otoku se stalno nastanilo 26 obitelji. Dva vijeka kasnije broj se povećao na 125 porodica, da bi u godini 1855. imao 534 stalno nastanjena stanovnika. Broj stanovnika naglo raste u razdoblju između dva svjetska rata. Godine 1934. bilježimo 39 upisanih učenika u prvi razred osnovne škole. Otok je najnapučeniji 1942. godine sa cca 1200 stanovnika. U proljeće 1984 godine bilo je 205 stalno nastanjenih žitelja, a u jesen 1986. oko 170 osoba od kojih 90% u životnoj dobi iznad 70 godina. Aktivnog stanovništva praktički nema. Godine 1941. otok je imao četiri raibarske družine za aktivni ulov plave ribe, mrežom zvanom šeraj - plivarica. Broj stanovnika počinje naglo opadati nakon završetka drugog svjetskog rata.

Pored Sela na otoku se do 1942. godine nalaze zaseoci ili naselja i to:
Naselje:
obitelji:
stanovnika:
Grabule
8
70
Strana
7
42
Gračina
5
42
Porat
7
22
Širan
2
20
Gorelica
6
52
Solinska
1
4
Podprhovo
2
19
Kačina
32
214
Kokošinja
4
28
Gornja Banda
6
41
Krknaši
7
56
Brda
5
36
SELO:
Crljenice-Bobovišće
16
108
Draga
14
84
Vrh sela-Brce
18
104
Dočine
4
25
Mandroč
12
80
Selo centar
7
34
Ukupno:
163
1103


Gotovo svi stanovnici ostalih 12 zaseoka imali su odgovarajuću kuću u Selu i Grabulima, gdje su dolazili o blagdanima. Ovom broju od 34 osobe koje žive u Selu centar treba dodati svećenika, zatim obitelji državnih službenika (učitelj i financi) njih ukupno 11 lica, pa je ukupan broj stanovnika 1114 okupljenih u 165 porodica. Ovome treba pridodati djecu koja su rođena 1940. 1941. i 1942. godine, kada Drvenik Veli ima cca 1194 žitelja.

povratak na vrh