Predstavljene knjige Ivana Pažanina o Vinišću, trogirskome kraju i otoku Drveniku
8.5.2003


PUBLICIST i pravnik Ivan Pažanin autor je i urednik nekoliko knjiga o Vinišću, trogirskome kraju i otoku Drveniku koje su večeras predstavljene u palači Matice hrvatske u suorganizaciji s Društvom hrvatskih književnika

Riječ je o knjizi "Iz povijesti Vinišća i trogirskog primorja", antologiji usmenoga pjesništva "Pisme moje u kutiji stoju", knjizi "Školstvo trogirskoga kraja u XIX. i XX stoljeću" te o prvome i drugome dijelu Zbornika otoka Drvenika, koje Pažanin "potpisuje" kao autor ili urednik.

Povjesničarka Lovorka Čoralić, koja je predstavila knjige "Iz povijesti Vinišća i trogirskog primorka" te "Školstvo trogirskoga kraja u XIX. i XX. stoljeću", istaknula je da su obje knjige primjer za pohvalu na koji se način može prikazivati baština manjih sredina, te potvrda vrijednoga truda Ogranka Matice hrvatske Trogir. Odnosno, ustvrdila je, živ su i zoran dokaz kako istraživanje takvih područja može biti historiografski važna tema.

Po riječima Tanje Perić-Polonio iz zagrebačkoga Instituta za folkloristiku i etnologiju, antologija usmenoga pjesništva "Pisme moje u kutiji stoju" dragocjen je primjer kako se s puno truda i s modernim folklorističkim pristupom mogu prikazati sve vrline jednoga malog lokaliteta kao što je područje Vinišća i trogirskoga primorja. Antologija sadrži kraće epske i lirske pjesme te molitvice i dvostihove - žanr koji donosi satiru i humor a izvodi se diljem Hrvatske.

Govoreći o "Zborniku otoka Drvenika", Miljenko Pandžić iz Hrvatskoga državnog arhiva istaknuo je kako je Pažanin, kao urednik toga zbornika koji u dva dijela sadrži više od 1300 stranica, imao enciklopedijski pristup i uključio znanstvenike i stručnjake iz brojnih struka. Tako je u Zborniku prvi put tiskan i rječnik drveničkoga govora koji je sastavila lingvistica Sanja Vulić.

I dok su po Pandžićevu mišljenju povijesna zbivanja u Zborniku prikazana odmjereno i objektivno, smatra da to nije slučaj s kritikom istaknute hrvatske povjesničarke Nade Klaić, koja je također objavljena u zborniku.

Dojam večerašnjega predstavljanja Vinišća i trogirskoga primorja upotpunjen je i nastupom folklorne grupe Udruge Ivan Duknović iz Vinišća te stihovima usmenoga i pisanoga pjesništva koje je interpretirala Jolanda Pažanin.

 

Sadržaj Zbornika otoka Drvenika (drugi dio)

I. Običaji, etnografija, glazba


Tanja Perić-POLONIJO
O rukopisnoj zbirci Nikole Čapalije "Sangucova" 13-125
Jadran KALE
Skice za mjesnu etnografiju i ekologiju 127-138
Boško VULAS
Nekoliko narodnih pjesama s Drvenika 139-141
Tvrtko ZEBEC
Tragom drveniških kola 143-150
Nikola ČAPALIJA Ljubomirov
Poslovice i slični usmeni književni oblici u Drveniku 151-160
Ante CIVADELIĆ
Iz etnografske baštine otoka Ploče 161-164
Živan BEZIĆ
Vjerski obredi i običaji otoka Drvenika 165-216
Nikola BUBLE
Vokalna glazba na svetkovinu Tijelova u Velom Drveniku
(Božji dan, 2. 6. 1994.) 217-250
Petar BERGAMO
Špiriti eccellenti 251-261
Nikola ČAPALIJA Ljubomirov
Liturgijske i paraliturgijske pobožnosti i crkveno pjevanje
u župi Drvenik kroz povijest do danas 263-270

II. Odgoj, obrazovanje


Ante JURIĆ
Početak školstva u Drveniku.. 273-333

III. Kultura, umjetnost


Ivan PAŽANIN
Bogoslužne tiskane knjige, rukopisne pjesmarice i drugi
paraliturgijski tekstovi u drveniškome arhivu 337-362
Ive ŠIMAT BANOV
I još govore da zavičaj ne određuje čovjeka?! 363-372
Radoslav TOMIĆ
Nekoliko podataka o slikama s Velog Drvenika 391-394
Ivana PRIJATELJ-PAVIČIĆ
Ikona Bogorodice s djetetom iz Drvenika 395-407
Matko MEŠTROVIĆ
Slikar iz Trogira 409-410
Kruno PRIJATELJ
Predgovor izložbi Jakova Pavića u Beogradu 1979 411-412
Igor ZIDIĆ
Pred licem noći .. 413-417
Danka RADIĆ
Sklopovi zdanja posjedničkih obitelji Moretti i Tironi 419-456
Ivan PAŽANIN
Iz galerije poznatih Drvenčana i Pločara 457-492
Ivan PAŽANIN
Pjesnik i esejist Mate Meštrović (1910.-2000.) 493-499
Ivan PAŽANIN
Prilozi za biografiju don Jakova Kostovića (1895.-1974.).- 501-527
Maksim JURJEVIĆ
Fragmenti monološkoga teksta iz tv-filma
"Dokumentarist". Nadahnuto Drvenikom Velim 529-531
Marin CIVADELIĆ
Ploča u kronici "Od Pole do Vladivostoka i natrag
(1907.-1909.)" 533-561
Duško GEIĆ
Na Ploči gomile 563-565
Đula RUŠINOVIĆ-SUNARA
Ozdravila sam zahvaljujući muževoj ljubavi 567-569
Marina ČAPALIJA
Pjesme 571-581
Luka MEŠTROVIĆ
Tri života jednoga skitnice 583-593
Mate MEŠTROVIĆ
Pjesme 595-605
Željko KOSTOVIĆ
Pjesme 607-613
Mladen VULAS
Pjesme 615-617
Jakov RUŠINOVIĆ
Pjesme 619-620
Vsevolod SINJKEVIĆ
Pjesme 621-630
Venceslav PENSA
Pjesme 631-638
Marija RADIĆA
Pjesme 639-640
Nikola ČAPALIJA Ljubomirov
Božić 1997 641
Josip MEŠTROVIĆ
Na mjestu odmor 643-653
Nela CIVADELIĆ
Pjesme 655-658
Duško GEIĆ
Oj,Zirono 659-661
Mate MEŠTROVIĆ
O psihologiji ispovijedi 663-673
IV. Ostalo
Radovan MARČIĆ
Peljar: Drvenik Mali i Drvenik Veli 677-700
Antun REMOVČAN
Šuštali Veli Drvenik 701-704
Ivo RUBIĆ
Pred Drvenikom 705-710
Gabriela PERIČIĆ
Lokve na Drveniku Velom 711-714
Franjo ZUB AK
Neke zanimljivosti otoka Velog Drvenika 715-716
Ivo RUBIĆ
Rt Ploča... 717-722
Ivan Pažanin
O obnovi crkve 723-740
Jakov KOSTOVIĆ
Čudo Lurda 741-767


ISPRAVCI I DOPUNE PRVOGA SVESKA 769-772


SURADNICI.. 773-791


povratak na vrh