KONSTRUKCIJA PANULE

 

Teška panula  

Konstrukcija teške ili viške panule se sastoji u tome da panula mora 

u moru zauzeti blago povijeni položaj tako da tvori svojevrsni "trbuh". 

Taj trbuh ili luk zna biti i indikator blizine dna i zaštite mamca od njegovog 

zapinjanja za samo dno.

To postižemo gušćim rasporedom olovnica

 u početku sa postupnim širenjem razmaka olovnica

 prema kraju panule.

 


 

Panula se sastoji od 105 olovnica svaka težine 5 grama.

Konstrukcija je slijedeća:

- predvez dužine 14 metara debljine 0,80 mm    

  (kvalitetne tunje),

- zogulin,

- svakih  7  cm po jedno olovo  -   3 komada,

- svakih 11 cm po jedno olovo  -   6 komada,

- svakih 21 cm po jedno olovo  -   9 komada,

- svakih 31 cm po jedno olovo  - 20 komada,

- svakih 41 cm po jedno olovo  - 21 komada,

- svakih 51 cm po jedno olovo  - 39 komada,

- svakih 61 cm  po jedno olovo - 11 komada,

- debljina tunje je 1 mm,

zogulin,

- te namotane tunje  60 m.

 

Skica panule:      

 

 

(skica panule u velikom čitkom formatu) 

 

Kod lova zubaca panulu treba povlačiti tik iznad morskog dna od 1 do 1,5 metra  

(skoro da osjetite kad vam olovo tu i tamo zastruže po dnu). 

Pri povlačenju živog mamaca (sporoj vožnji) panula ide od 25 - 30 metara dubine, 

dok pri bržoj vožnji  uz varalicu ide na 15 metara.

Konstrukciju panule obavezno namotati na motovilo, da nas ne iznenadi udar gofa 

uz bjesnomučno povlačenje.

 

Srednje teška panula

 

Konstrukcija nešto lakše panule za lov kroz pliće predjele se sastoji od  

33 olova po 3 grama raspoređenih:

- 14 metara predveza,

- zogulin,

- svakih 1,2 metra po jedno olovo  (ukupno 33 komada).

 

Ova panula ide od 7  do 14 metara dubine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Napominjem da dubine ovise o brzini povlačenja, tipu broda koji koristiš, strujama. 

 

 

  - povratak