Gračina
Gračina ,je smještena u sedlu Vrha Hlibi ili Donji Gaj i brežuljka na kojem je crkva Sv. Nikole, pa se zaseok još zove iza Sv. Nikole ili u lokalnom žargonu "za Sv. Nikolu". Tu živi pleme Rušinović.
povratak na vrh