Porat
PORAT - je zaseok koji se nalazi u uvali Porat. U njemu je pred rat bila jedna kuća u "živo" izgrađena pa se i danas nalazi u dobrom stanju, dok ostale su od suhozida i danas samo ruševine. Stanovnici Porta su Jeldumovi, međutim piše se kao Gjeldum, a izgovara Đeldum. U selu je porodica koja se preziva takoder Đeldum, ali oni se tako i pišu, za razliku treče porodice sa Gornje Bande koji se pišu i izgovara kao Gjeldum.
povratak na vrh